ApoRent, waarneemgroep voor apothekers

Werken bij ApoRent

Op zoek naar een andere manier van werken? Neem eens contact met ons op om te zien of we elkaar kunnen helpen.

ApoRent
Postbus 19048
3501DA Utrecht
M 06-54242702
T 030 2230444
E info@aporent.com

Waarvoor is ApoRent inzetbaar?

ApoRent is inzetbaar in velerlei situaties. Hierbij valt onder andere te denken aan de volgende mogelijkheden:

  • zwangerschapswaarnemingen
  • interim beheer
  • ziekte of afwezigheid van beherend apotheker
  • crisismanagement
  • helpen starten nieuwe vestigingen
  • projectmatig beheer

Informatie over ApoRent

ApoRent is in juni 2002 opgericht door drie jonge apothekers met ruime beheer ervaring.

  • Drs BM Fijma
  • Drs FJP Tijssen
  • Drs BI Urban, apothekers

In een tijd van politieke en maatschappelijke onrust op het gebied van de farmacie is het voor jonge apothekers lastig om op verantwoorde wijze aan een toekomst te bouwen binnen een stelsel waar aan verschillende poten tegelijk wordt gezaagd. De marktsituatie biedt daar zeker geen helpende hand bij. Met dit in het achterhoofd, hebben wij destijds besloten onze zekerheden op te geven en te kiezen voor een waarnemend bestaan. Op deze wijze combineren wij ons uitgangspunt van apotheker als vrije ondernemer met de huidige marktsituatie.

Hoe lang inzetbaar?

ApoRent heeft als hoofdactiviteit het verzorgen van waarnemingen voor apothekers. De lengte van deze waarnemingen kan varieren van enkele weken tot enkele maanden, waarbij het uitgangspunt steeds is dat over alles te praten valt.

Werkwijze ApoRent

Na een initieel contact zal er, indien de behoefte daartoe bestaat, een gesprek volgen waarin de wederzijdse wensen en verwachtingen besproken worden. Vervolgens zorgt ApoRent ervoor dat er een apotheker beschikbaar is voor de betreffende periode en wordt er een offerte voor akkoordbevinding naar de potentiele opdrachtgever gestuurd. Bij akkoordbevinding zal ApoRent een ‘waarneemcontract op maat’ samenstellen en deze ter ondertekening aanbieden aan de opdrachtgever. Hiermee zijn alle zaken geregeld.

Wat kost het en hoe is het geregeld?

ApoRent gaat bij de berekening van haar tarieven uit van de all-in kostprijs van ervaren beherend apothekers. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met extra kosten die verbonden zijn aan de constructie waaronder wij werken. Voor u als opdrachtgever houdt dit in dat u een factuur ontvangt met het afgesproken tarief inclusief BTW heffing en dat bij betaling hiervan voor u de kous af is. Zaken als werknemersverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en pensioenregelingen zijn uw zorg niet. Zo blijven voor u de administratieve lasten tot een minimum beperkt.

Hoe neem ik contact op?

Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u een afspraak maken dan kunt u bellen of mailen naar ons contactadres dat in het kader vermeld staat.